Ankara Hayderi Camii Derneği

TÜZÜK

HAYDERİ ANKARA İLİM ARAŞTIRMA VE CAMİ YAPTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1-
Derneğin Adı: ’’HAYDERİ ANKARA İLİM ARAŞTIRMA VE CAMİ YAPTIRMA DERNEĞİ’’
Derneğin Merkezi: Ankara-Sincan’dır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-
Dernek, siyasi bir gaye gütmeksizin üyelerimizin ve toplumu oluşturan bireylerin; bilimsel, sanatsal, ruhsal, ahlaki, ilmi, bedensel, zihinsel yetenekleri ile eğitim-öğretim hakları, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantısını korumak ve geliştirmek her türlü maddi ve manevi kalkınmasına yardımcı olmak, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, Kur’an ilmini araştırmak. Yaymak ve toplumun bireyleri arasında sevgi ve işbirliğini artırıcı birlik ve beraberliğini temin edici her türlü faaliyette bulunmak amacı ile yurt içinde ve dışında Cami ve Kur’an kursların yapılması, onarılması, yaşatılması için her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanması amaçlanmaktadır.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Bireylerin genel sağlık, temel ve dini eğitimi ve kültür-sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde her türlü hizmeti sağlar.
 2. Yurt içinde ve yurt dışında dil, din, ırk ayrımı yapmadan bütün öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini geliştirmek için kültürel, sosyal, ekonomik faaliyetlerde bulunur.
 3. Eğitimde kaliteyi artırmak kültürel diyaloğu sağlamak ve dil öğrenimini (özellikle Arapça) teşvik etmek amacı ile eğitim programları öğretim kursları düzenlemek ve tüm dünya ülkeleri ile işbirliği yapmak.
 4. Başta Ankara’da olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yeni camilerin Kur’an kurslarının yapılması, var olan camilerin ve Kur’an kurslarının onarılması ve yaşatılmasını sağlamak.
 5. İnanç turizmin gelişmesi için her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanması, ilim irfan faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve gelişmesi için araştırmalar yapmak.
 6. Ankara merkez ve ilçeleri ile başka il ve ilçelerdeki belediyelerinin cami ve Kur’an kursu için tahsis ettiği yerlerde cami ve Kur’an kursu yapma veya cami ve Kur’an kursu için arsa hibe alma veya satın almayla cami ve Kur’an kursu yapımı gerçekleştirmek.
 7. Yapılacak olan camilerin dört minareli, iki minareli, tek minareli veya mescit biçiminde uygunluğuna göre kararlaştırılıp yapılmasına, yapılacak olan camilerin ileriye dönük ihtiyaçlarını karşılama amaçlı yapılacak olan tüm camilerin dibinde işyerleri yapılarak bu işyerlerinin işletilmesi.
 8. Derneğimize her türlü gayrimenkul almaya ve satmaya ayrıca gerek görüldüğü durumlarda her türlü yardımlaşma dayanışma yapılacaktır.
 9. Tüm haklımıza açık taziye evleri kurulmasına, cami ve Kur’an kursu yapım esnasında hizmetli ve gece bekçisi tutularak yönetim kurulu kararıyla belirlenen ücretle ücretlendirilmesi.
 10. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, ilimizde inanç turizmini güçlendirme amaçlı şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerini inanç turizmimizi daha iyi tanıtabilme amaçlı kitap, CD, belgesel ve her türlü reklam çalışmasını amaçlanacaktır.
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme, bültenleri çıkarmak.
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 13. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 14. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 15. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 16. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.
 17. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hakları tesis etmek.
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak ve kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak.
 19. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 20. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 21. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
 22. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.
 23. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 24. Kur’an kursları açılmasına yardımcı olur, açılmış olanlara yardımda bulunur. Başta ilköğretim çağındaki çocuklar olmak üzere Kur’an bilmeyen tüm insanlara yardımda bulunur.
 25. Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaştan insanı, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, aşevi, kreş, misafirhane ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseslere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, Dini ve Eğitim Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Hizmet Faaliyetleri alanında faaliyet gösterir.   
         
 

Ücretsiz Script İndir - Ücretsiz Köy Dernek Scripti